1. CIJENE I UPLATE

Cijene aranžmana vrijede za vlastiti prijevoz. Cijena aranžmana uključuje cijenu polupansiona (u hotelima) ili tjedni najam apartmana, ukoliko nije drugačije dogovoreno, te troškove organizacije.

Sve vrste posebnih usluga (dodatni ležaj, posebna prehrana…) putnik dodatno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko traži posebnu uslugu za vrijeme trajanja aranžmana, plaća je na licu mjesta predstavniku agencije.

Prilikom prijave uplaćuje se 30% aranžmana. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 20 dana prije početka putovanja. Putna dokumentacija biti će dostavljena po izvršenoj cjelovitoj uplati aranžmana.

Cijene aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti eura i kune.

Naše cijene su rezultat ugovora sa našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite.


2. SMJEŠTAJ

Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje. Prehrana, udobnost kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

Smještaj u apartman nije moguć prije 16,00 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 10,00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske poslije 20:00 sati nužno je najaviti unaprijed.

Brojem raspoloživih ležaja u apartmanu određen je i maksimalni mogući broj gostiju tj. apartman se ne može rezervirati za veći broj gostiju od broja ležaja u njemu (vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta naplatiti svaku prekobrojnu osobu). Dijete se u ovom pogledu računa kao odrasla osoba.

Ukoliko kod smještaja dođe do toga da se u prethodno plaćenoj trokrevetnoj sobi nađu samo dvije osobe ili da dvokrevetnu sobu koristi samo jedna osoba, za nezauzeti se krevet bezuvjetno plaća 100% cijene aranžmana. Ukoliko se dogodi da smještaj u apartmanu otkažu samo pojedine osobe, nije moguće vratiti dio uplate, obzirom da se cijena odnosi na cijeli aranžman.

U apartmanima se trebate pridržavati kućnog reda, a eventualnu štetu uzrokovanu nepažnjom ili nemarom, morate podmiriti na licu mjesta. Apartman morate napustiti uredan (ukloniti smeće i oprati posuđe).

Nadoplata za čišćenje apartmana navedena je u našoj ponudi (ukoliko čišćenje nije u cijeni), kao i eventualni depozit koji se na kraju boravka vraća.


3. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkazanih troškova prema sljedećoj ljestvici:

  • za otkaz do 35 dana prije puta organizator naplaćuje 30% cijene aranžmana;
  • za otkaz od 34 do 15 dana prije puta organizator naplaćuje 40% cijene aranžmana;
  • za otkaz od 14 do 8 dana prije puta organizator naplaćuje 80% cijene aranžmana;
  • za otkaz od 7 do 0 dana prije puta organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Organizator može otkazati aranžman ako se ne pojavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. O tome je dužan izvjestiti putnike najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratitit cjelokupni iznos.


4. REKLAMACIJE

U interesu je putnika da svoj prigovor uputi davatelju usluga na licu mjesta, a on će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno, ispraviti greške. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju.

Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik može uložiti pismenu reklamaciju u roku od 8 dana nakon završenog putovanja. Organizator je dužan donijeti rješenje na prigovor u roku od 14 dana nakon završenog putovanja. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA, sudske ustanove ili davanja informacije u javna glasila.

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.

Potpisivanjem prijavnice u klauzuli “Upoznat(a) sam i suglasan(a) s uvjetima rezervacije putovanja i pojedinostima programa kao i ponudom osiguranja” prihvaćate u cijelosti ove uvjete rezervacije putovanja, pa Vas molimo da pažljivo pročitate iste.